Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsesformand, genudpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i uddannelses- og erhvervspolitik:
Tidligere direktør Per Skovgaard Andersen

psa@humleby.dk

 

Genudpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i arbejdsmarkedsforhold:

Chefkonsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen Jan Hendeliowitz

jhend@regionsjaelland.dk

 

Udpeget af Region Sjælland:
Specialkonsulent John Hansen
John.hansen5727@gmail.com

 

Udpeget af Kommunerne:
Borgmester, Næstved Carsten Rasmussen
caras@naestved.dk

 

Genudpeget af Erhvervsskolerne:
Direktør, CELF Michael Bang
miba@celf.dk

 

Genudpeget af Professionshøjskolen Absalon:
Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach

slm@pha.dk

 

Udpeget af VUC Storstrøms medarbejdere med stemmeret
Studievejleder og underviser Nis Peter Rode Larsen

nrl@vucstor.dk

 

Udpeget af VUC Storstrøms medarbejdere uden stemmeret
Teknisk serviceleder Thomas Juul Høj

tjh@vucstor.dk

 

Udpeget af kursistrådene med stemmeret

Kuristrådsformand i Vordingborg Monique Jensen

moni0557@365.vucstor.dk

 

Udpeget af kursistrådene uden stemmeret

Kursistrådsmedlem i Nakskov Ida Mod
Idamod130404@gmail.com

 

 

Opdateret 15-11-23

Bestyrelsesmøder

2023

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 13. december 2023

Bilag til Bestyrelsesmødet den 13. december 2023

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 20. september 2023

Bilag til Bestyrelsesmødet den 20. september 2023

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 20. juni 2023

Bilag til Bestyrelsesmødet den 20. juni 2023

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 24. marts 2023

Bilag til Bestyrelsesmødet den 24. marts 2023

 

 

2022

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 14. december 2022

Bilag til Bestyrelsesmødet den 14.december 2022

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet 21. september 2022

Bilag til Bestyrelsesmødet den 21.september 2022

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 22. juni 2022

Bilag til Bestyrelsesmødet den 22. juni 2022

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 23. marts 2022

Bilag til Bestyrelsesmødet den 23. marts 2022

 

 

2021

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 15. december 2021

Bilag til Bestyrelsesmødet den 15. december 2021

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 22. september 2021

Bilag til Bestyrelsesmødet den 22. september 2021

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 23. juni 2021

Bilag til Bestyrelsesmødet den 23. juni 2021

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 24. marts 2021

Bilag til Bestyrelsesmødet den 24. marts 2021

 

 

2020

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 16. december 2020

Bilag til Bestyrelsesmødet den 16. december 2020

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 23. september 2020

Bilag til Bestyrelsesmødet den 23. september 2020

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 24. juni 2020

Bilag til Bestyrelsesmødet den 24. juni 2020

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 15. april 2020

Bilag til Bestyrelsesmødet den 15. april 2020

 

2019

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 18. december 2019

Bilag til Bestyrelsesmødet den 18. december 2019

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 18. september 2019

Bilag til Bestyrelsesmødet den 18. september 2019

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 19. juni 2019

Bilag til Bestyrelsesmødet den 19. juni 2019

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 27. marts 2019

Bilag til Bestyrelsesmødet den 27. marts 2019

 

2018

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 19. december 2018

Bilag til Bestyrelsesmødet den 19. december 2018

 

Dagsorden, referat og sagsfremstillinger til Bestyrelsesmødet den 19. september 2018

Bilag til Bestyrelsesmødet den 19. september 2018