Praktiske oplysninger i Nykøbing F.

Hjertestartere:

Hjertestarter findes i stueetagen i A-bygningen.

 

Kaffe/the

Kaffe/the kan købes i kantinen eller i kaffeautomaterne i bygning A og N.

 

Kantine/opholdsrum

Der er kantine i bygning B. Kantinens åbningstid: kl. 7.15 til 12.20.

Kursistopholdsrum findes i stueetagen i N-bygningen.

 

Opslagstavle:

Opslag findes i undervisningslokaler, fællesrum og på gangene.

Der er infoskærme ved hovedindgangen i A-bygningen, i stueetagen i bygning N og S.

 

Handicapvenlig adgang:

Fra hovedbygningens bagside er der adgang til elevator. Den er forbeholdt handicappede, gangbesværede kursister samt personale. Adgangskort udleveres i receptionen.

Derer også elevator i N-bygningen.

 

Parkering:

Der kan frit parkeres på den store grus parkeringsplads i Kreibersgade. Parkeres der inde på VUC’s asfalterede område, skal man registrere sig på den iPad der hænger på væggen i stuetagen i A-bygningen.

 

VUC Storstrøm kan ikke drages til ansvar, hvis parkering ikke finder sted i henhold til de opslåede regler.

 

Der er cykelparkering på bagsiden af A-bygningen samt ved bygning B + H.

 

Bestilling af HF-eksamensbevis:

Frister:
Sommer - 20. juni

Vinter  - 20. januar

Bestil