FN Verdensmål

Samarbejde

VUC Storstrøm er udnævnt til at være UNESCO Verdensmålsskole og er medlem af Associated Schools Project Network (ASP) – som er et netværk for UNESCO Verdensmålsskoler.

Læs mere om UNESCO Verdensmålsskoler

 

 

 

På VUC Storstrøm arbejder vi efter en ”Whole School Approach”. Det betyder, at vi arbejder helhedsorienteret med verdensmålene og ønsker at gøre dem til en del af vores kultur på VUC Storstrøm.

Vi holder løbende møder i både styregruppen og i de decentrale arbejdsgrupper rundt på afdelingerne, for at sikre, at vi hele tiden får husket og inkorporeret verdensmålene.

I arbejdsgrupperne er der både medarbejdere og kursister. Vi er nemlig klar over, at for at få kursisterne med, er det uhyre vigtigt, vi får deres synspunkter med i vores overvejelser. Samtidig oplever vi også, at kursisterne er meget interesserede i at udbrede og støtte op om verdensmålene.

 

Fokus på 4 af FN's verdensmål

Vi har udvalgt fire verdensmål, som vi strategisk arbejder med på alle niveauer af organisationen:

  • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13: Klimaindsats


VUC Storstrøm tager samfundsmæssigt ansvar for uddannelse af borgernes basale kompetencer, vi gør vores allerbedste i alle afdelinger for at sikre kvalitetsuddannelse og muligheden for lige adgang til livslang læring. Dette støtter netop disse 4 verdensmål godt op om.

Læs, hvilke bæredygtighedsindsatser vi laver for at støtte op om den organisatoriske strategi 2022-2026.

BæredygtighedsstrategI 

Nedslag på afdelingerne