Erhvervsrettede kurser

Kurser for offentlige og private virksomheder

VUC Storstrøm har over 30 års erfaring med at udvikle og tilpasse kurser til virksomheder.

 

I VUC Erhverv samarbejder vi med offentlige organisationer og private virksomheder om efteruddannelse af medarbejdere.

Vi kompetenceudvikler inden for en lang række felter og på forskellige niveauer - og i mange tilfælde vil der være mulighed for gratis kurser og for løntabsgodtgørelse, mens medarbejderne er på kursus.

Vi har fokus på at udvikle ”kompetencer til fremtiden” og på at gennemføre kursusforløb, der er tæt på virksomhederne og medarbejdernes praksis og hverdag; dvs. praksisnære og anvendelsesorienterede forløb.

 

Gå til VUC Storstrøm Erhverv

 

 

 

Ønsker du at blive kontaktet af en konsulent fra Erhverv?

Udfyld dine informationer

“Vi kan altid blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Derfor er det godt at sætte fokus på det i kurset og i det daglige. Vi oplever, at vores medarbejdere får et godt og relevant udbytte, og at det styrker vores botilbud. Samtidig bliver vi endnu bedre til at arbejde anerkendende og ressourcebaseret.”
Thomas Bornemann, leder på bostedet Dillesholm