Praktiske oplysninger Vordingborg

Hjertestartere:

På alle afdelinger findes der hjertestartere.


Automat med drikke:

Automat med kolde og varme drikke findes.


Opslagstavle:

Officielle meddelelser opslås på infoskærme og via det interne system LudusWEB.


Parkering:

Ved skolen.


Handicapvenlig adgang:

Fra skolegården er der rampe med adgang til de fleste faglokaler.

 

Bestilling af HF-eksamensbevis:

Frister:
Sommer - 20. juni

Vinter  - 20. januar

Bestil