Individuel kompetencevurdering (IKV)

Få papir på din faglighed!

Vil du gerne starte uddannelse, men mangler du papir på, at du kan det, uddannelsen kræver?

 

VUC Storstrøm tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer i fag på AVU og HF-niveau. Mangler du fx Engelsk B, kan vi få en underviser til at vurdere, om du er god nok til niveauet. Er du det, kan du få et IKV-bevis på det.

 

Det er GRATIS at blive realkompetencevurderet, og du kan søge vurdering i et eller flere fag.
NB: Det er IKKE muligt at søge IKV-bevis på en komplet adgangsgivende eksamen.

 

De fleste uddannelser godkender et IKV-bevis på niveau med en almindelig eksamen uden karakter.

 

MEN før du kan blive vurderet af en underviser, skal vi have en del dokumentation fra dig. Mere om det nedenfor.

 

 

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer får du uden for det almindelige uddannelsessystem. Det kan fx være kompetencer, færdigheder eller viden, du har opnået gennem:

 • arbejdslivet
 • fritidsbeskæftigelse
 • privat eller udenlandsk uddannelse
 • udlandsophold
 • deltagelse i foreningsliv
 • frivilligt arbejde i en hjælpeorganisation
 • uafsluttet uddannelse

 

VUC Storstrøm kan udstede bevis for anerkendte realkompetencer, og kompetencebeviset svarer til en bestået eksamen i det pågældende fag - uden karakter.

 

 

Hvordan foregår en IKV?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i læreplanen og målene for de konkrete fag på VUC Storstrøm.

 

Det betyder fx, at hvis kursisterne på Engelsk B skal kunne analysere og definere forskellige litterære genrer - såvel som tale og skrive engelsk - så skal du som udgangspunkt også kunne det.

 

Der er flere trin i et IKV-forløb, og det tager typisk i alt 4-6 uger:

 

 1. Du kontakter studievejlederen med dit ønske om fag og niveau.

 2. Du inviteres til en snak med studievejlederen, hvor han/hun først og fremmest informerer dig om, hvorvidt det er muligt at lave en IKV. Hvis det er muligt, så modtager du læreplanen for faget og dermed en oversigt over, hvad du skal kunne dokumentere.

 3. Herefter indsamler du al den dokumentation, du kan. Dette trin kan godt tage lang tid. Du skal have fremskaffet udtalelser og finde beviser. Du kan få en del hjælp inde på minkompetencemappe.dk, hvor vi også opfordrer dig til at gemme alle dokumenter.

 4. Godkendes dokumentationen, indkaldes du til et møde med faglæreren, som skal vurdere dine kompetencer endeligt. Afklaringen kan kræve flere møder, og der kan forekomme kollektive samtaler, interviews, skriftlige og mundtlige opgaver, tests og praktiske øvelser.

  Vi vil altid forsøge at finde en lærer på din lokale afdeling, men det kan hænde, at I må mødes på en af vores andre afdelinger.

 5. Til sidst - hvis alt går godt - skal en studiesekretær indtaste de nødvendige oplysninger, så du kan få udstedt et bevis.

 

Alt dette tager som sagt typisk 4-6 uger. Hvis du kontakter os i en spidsbelastet periode, som fx under eksamenerne (maj-juni og december-januar), kan det tage længere tid at finde en lærer, der har tid.

 

 

Find dokumentationen

På minkompetencemappe.dk kan du finde flere af dine tidligere skolepapirer - og du kan uploade alle andre dokumenter, så alle dine kompetencer samles her.

 

Du skal dokumentere dine kompetencer

Du har selv ansvar for at dokumentere dine kompetencer. Det kan du gøre i form af, fx:

 

 • kursusbeviser,
 • udtalelser fra arbejdsgivere,
 • lister over tillidshverv, foreningsarbejde osv.

 

Du kan hente de fleste skole-dokumenter ned online på minkompetencemappe.dk.

Her kan du også uploade al relevant dokumentation, så det er samlet ét sted. 
Du kan dele et link til din kompetencemappe med studievejlederen, så de kan finde den nødvendige dokumentation der.


Hvis dine dokumenterede kompetencer indgår i målene for det pågældende fag, sætter vi et afklaringsforløb i gang.


Et afklaringsforløb kan indebære individuelle/kollektive samtaler, interviews, skriftlige opgaver, tests, mundtlige opgaver eller praktiske øvelser. Heraf vurderes, om der kan udstedes et kompetencebevis i faget eller evt. delelementer af fag.

VUC Storstrøm kan dog afslå ansøgningen, hvis de dokumenterede kompetencer ikke dækker fagets mål i tilstrækkelig grad.

Alle personer over 18 år kan ansøge om en individuel kompetencevurdering (IKV), og det er ganske GRATIS.

 

Jeg ønsker en IKV