2-årig HF

Den 2-årige HF er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse - færdiggjort på kun 2 år

En 2-årig HF kan kvalificere dig til både korte og mellemlange videregående uddannelser - og med en supplerende overbygning kan du også søge optagelse på universitetsuddannelserne.

 

Tilmelding sker via optagelse.dk inden 13. marts (OBS: Ny dato).

På den 2-årige HF tager du en HF-eksamen på to år.

Du går i en stamklasse med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

 

På VUC Storstrøm kan du læse en 2-årig HF i Faxe, Nykøbing F. og Næstved.

Uddannelsen er gratis og SU-berettiget.

 

Tilmeld dig nu

Fag du skal læse

På 2-årig HF er følgende fag obligatoriske:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C, Kemi C
  • Kultur- og samfundsfaglig faggruppe: Historie B, Samfundsfag C, Religion C
  • Idræt C eller et kreativt fag på C-niveau

 

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

 

Fag du skal vælge

På HF 2. år læser du et valgfag og en fagpakke, du selv har valgt. Valgfag og fagpakke toner din HF i en relevant uddannelsesretning.

 

Du vælger din fagpakke og dit valgfag i starten af 2. semester.

I år kan vi tilbyde følgende fagpakker:

Bliv klar til uni

Tag en supplerende overbygning til den 2-årige HF - så du kan få adgang til universitetet.

Få svar på dine spørgsmål
...om optagelse, eksamen mv.

Jeg kan - og jeg vil