SPS

Har du brug for støtte til din uddannelse?

 

Specialpædagogisk Støtte (eller forkortet som SPS) skal sikre, at kursister med funktionsnedsættelser har mulighed for at tage en uddannelse på lige vilkår med andre studerende.

 

Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, funktionsnedsættelsen giver i forhold til uddannelsen.

 

Hvem kan få SPS?

  • Ordblinde
  • Talblinde
  • Psykisk sårbare – eksempelvis med diagnoserne PTSD, ADHD, angst, skizofreni, borderline, autisme, Aspergers syndrom.
  • Fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis rygproblemer, høre- og synshæmmede, sklerose, migræne etc.

Støtteformer
Der findes forskellige former for støtte:

 

  • Studiestøttetimer – du får en af vores faste SPS-lærere tilknyttet. Denne SPS-lærer er en underviser eller vejleder, der er ansat på skolen. Du vil få ugentlige samtaler om din hverdag og håndtering af dine udfordringer. Fokus ligger ofte på struktur og overblik og kompenserende strategier i forhold til at forbedre indlæring og hukommelse. Der kan også ydes støtte i fag, hvor der opleves særlige udfordringer f.eks. i forhold til metode og tilgang, pensum og eksamensafklaring.

  • Som ordblind får du adgang til NOTA og særlige ordblindeprogrammer. Du vil typisk også få nogle instruktionstimer med en ordblindelærer, hvor du får vist hvordan du skal bruge programmerne i praksis. Hvis du er ordblind, kan du deltage i vores særligt tilrettelagte ordblindeundervisning, og det er også muligt at få tildelt studiestøttetimer, der gives individuelt af en OBU-lærer på stedet.

  • Personstøttetimer – her får du en mentor, der kan være en ældre studerende eller pårørende.

  • Hjælpemidler - eksempelvis ergonomiske stole/borde, høre-/talegenkendende programmer, diktafon og ordblindeprogrammer/apps.

 

Det er et krav, at der kan fremvises lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse, enten i form af en lægeerklæring eller en udskrift fra sundhed.dk.

 

 

Kontakt en studievejler på VUC Storstrøm, hvis du har spørgsmål.

 

Studievejledningen