Bostedet Dillesholm opkvalificerer via kursuspakke fra VUC Erhverv

Bostedet Dillesholm styrker medarbejdernes kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. Et samarbejde med VUC Erhverv, der løfter virksomheden og skaber et stærkere botilbud.

Forløbet består dels af FVU Dansk med fokus på dokumentation og evalueringer og dels en række temadage, som bl.a. har fokus på virksomhedens kommunikation og samarbejde om kerneopgaven.


Leder på bostedet Thomas Bornemann siger om forløbet: ”Vi oplever, at VUC Erhverv leverer et meget kvalificeret og relevant kursusforløb til os. Vores dokumentation bliver bedre og mere kvalificeret, og vi får skabt et fælles sprog og en fælles ramme omkring vores dokumentation og evalueringer. Vi får implementeret modeller som KRAP og VUM bedre i vores daglige socialpædagogiske praksis, og vi styrker vores medarbejdere, så vi kan levere endnu bedre kvalitet i vores arbejde med borgerne fremadrettet. Det er anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning, når det er bedst.”

“Vi har lavet en kursuspakke til virksomheden, som gør, at medarbejderne og virksomheden løftes inden for dokumentation og kvalitetsarbejdet. Samtidig er det ambitionen, at forløbet styrker virksomheden og medarbejderne i forhold til deres daglige kommunikation og samarbejde omkring borgerne,” udtaler uddannelseskonsulent fra VUC Erhverv.

“Vi kan altid blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Derfor er det godt at sætte fokus på det i kurset og i det daglige. Vi oplever, at vores medarbejdere får et godt og relevant udbytte, og at det styrker vores botilbud. Samtidig bliver vi endnu bedre til at arbejde anerkendende og ressourcebaseret,” fortæller Thomas Bornemann.

 

Et professionelt samarbejde

Kursuspakken til Dillesholm er skabt på baggrund af en række møder i efteråret 2020, hvor der blev talt om mulige udviklingsområder for virksomheden. Derudover har VUC Erhverv tidligere arbejdet med kurser inden for dokumentation, kommunikation, samarbejde, virksomhedsgrundlag m.v.


“Det er et professionelt samarbejde, hvor vi som virksomhed har passende indflydelse på kursusindholdet og samtidig lærer en masse om os selv og reflekterer over vores praksis. Vi bliver dygtige til at levere det vi skal, samtidig med at vi bliver opmærksomme på vores styrker og udviklingspotentialer,” fortæller Thomas Bornemann.

 

Basis for mere

Forløbet afsluttes i juni 2021, men der kan være basis for mere samarbejde fremadrettet.
”Vi synes bare, det er et super fantastisk forløb, og underviserne er jo bare super gode til at forklare tingene og sætte sig godt ind i, hvad det er, vi arbejder med. Underviserne har et højt fagligt niveau, og de udfordrer os på en rigtig god måde. Jeg tror helt bestemt på, at vi også skal samarbejde i fremtiden,” afslutter Thomas Bornemann.

 


 

VUC Erhverv samarbejdede i perioden januar til juni 2021 med bostedet Dillesholm om kompetenceudvikling af deres medarbejdere inden for dokumentation, evalueringer og kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. En del af forløbet bestodf af en temadage, som også havde fokus på at styrke bostedets virksomhedsgrundlag m.v.

Ønsker du og din arbejdsplads også opkvalificering?
Vi kan finde en løsning, der passer netop jer og jeres arbejdsopgaver.