Tysk 0-B

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets drejer sig om tysk sprog og kultur med inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold.

 

Et overordnet formål er at opnå kompetence til at kommunikere, dvs. føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Herudover lægges der vægt på indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold samt forståelse af litteratur.

 

Emner:

  • Schicksale
  • Kindheit im dritten Reich
  • DDR, Vergangenheit und Wende
  • Die Moderne Familie
  • Märchen
  • Der Krimi
  • Ein neuer Anfang.
  • Allein leben

 

Gennem arbejdet med emnerne opbygger du det nødvendige ordforråd og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnår du den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med eksamenen.

 

Udover tekster indeholder faget grammatiske øvelser med henblik på styrkelse af sproglig korrekthed.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.