Samfundsfag C

Samfundsfag giver indsigt i danske og internationale samfundsforhold. Udgangspunktet sker typisk i aktuelle danske sociale, økonomiske eller politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer. I dag kan man kun forstå de samfundsmæssige forhold i Danmark inden for rammerne af den globaliserede verden. EU opfattes desuden som en stadig vigtigere medspiller i forståelsen af den enkelte borgers virkelighed.

 

Du lærer at anvende begreber, teorier og metoder inden for de tre fagområder: sociologi, økonomi og politik. Du lærer at opsøge viden om og trænes i at argumentere og analysere forskellige samfundsmæssige problemstillinger.

 

Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem øget indsigt i de sociale, økonomiske og politiske processer kan kvalificere dine egne standpunkter og handlemuligheder som led i at være en demokratisk medborger.

 

Emnerne er:

  •     Intro til fagets problemer, redskaber og metoder
  •     Karakteristika ved det sen-moderne samfund og den sociale arv
  •     Kan den sociale arv brydes? Og familiens rolle i det sen-moderne samfund
  •     Ideologier, ny-politik og partiernes positionering før folketingsvalg
  •     Det dansk politiske system
  •     Velfærdsstaten under udfordring
  •     Økonomiske grundbegreber og dansk økonomi

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.