Kemi C-B

Du får i kemi B en bred kemifaglig viden og kendskab til en række eksperimentelle metoder. Du opnår en bred viden om anvendelse af kemiske forbindelser i din hverdag, og hvordan disse kan påvirke både mennesker og miljø. Du sættes herved i stand til at forholde dig reflekterende og ansvarligt til problemstillinger med kemisk indhold. Din studiekompetence opbygges gennem en vekslen mellem arbejde med kemisk teori, modeller, eksperimenter og anvendelser af kemi i hverdagen. Du arbejder med såvel mundtlig som skriftlig formidling af din opnåede viden og kundskaber. Herved får du et kvalificeret grundlag for at tage stilling til valg af videregående uddannelse med naturvidenskabeligt indhold, samt indsigt i karrieremuligheder, som faget peger frem imod.

 

Laboratoriekursus

Kemi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget arbejde praktisk med forskellige kemiske metoder. Dette foregår på et obligatorisk laboratoriekursus over flere dage på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

Aktuelle obligatoriske laboratoriedage

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.