Fysik B

I fysik beskæftiger man sig med naturen. Man undersøger den og prøver at forstå og formalisere sammenhænge i den. Ud fra forståelsen opstiller man teorier, der kan forudsige, hvad der sker i en given situation. Fysikkens grundlag er vekselvirkningen mellem teori og eksperiment.

 

Faget er af samme årsag delt op i en teoretisk og en eksperimentel del.

 

Den teoretiske del af stoffet er delt op i emnerne:

 

  • Energi
  • El-lære
  • Bølger
  • Atomfysik
  • Kernefysik
  • Mekanik
  • Kosmologi
  • Energiforsyning

 

Udover selve stoffet skal du lære fagets sprog, du skal kunne anvende regneark og lave korrekte grafer, du vil lære noget om målinger og kvaliteten af disse. Og du vil lære at formidle dine resultater gennem opgaver og rapporter.

 

Laboratoriekursus

Den eksperimentelle del af faget vil blive dækket af to obligatoriske laboratoriekurser (der er over flere dage) på en af VUC Storstrøms afdelinger, ét kursus for C-niveau og ét for B-niveau. Laboratoriekurserne afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurserne samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

Fysik bruger matematikken som arbejdsredskab. Det forudsættes, at du enten har eller er i gang med matematik på B-niveau.

 

Aktuelle obligatoriske laboratoriedage

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.