Dansk A

Faget handler om dansk sprog, litteratur og medier.

 

Dansk sprog

Målet for arbejdet med dansk sprog er:

  • at få kendskab til hvordan sproget er bygget op, og hvordan det anvendes til at kommunikere med
  • at udvikle evnen til at formulere sig og til at kunne formidle – såvel på skrift som i tale.

Litteratur

Litteratur dækker dansksprogede tekster, der er opdigtede.

Målet er:

  • at opnå kendskab til mangfoldigheden af genrer og medier både i dag og før i tiden
  • at træne at kunne analysere teksterne.

Du skal træne indgående at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster. Derfor er tekstanalysen omdrejningspunktet i de opgaver, du skal besvare.

 

Medier

Foruden litterære tekster omhandler faget medie-"tekster" (såsom aviser, nyhedsartikler, nyhedsudsendelser på tv, reklamer). Ligesom for arbejdet med litterære tekster er målet her at træne i at kunne analysere teksterne.

 

Dansk fokuserer på:

  • at skabe et historisk overblik over dansk litteratur
  • at træne analyse af tekster
  • at udvikle evnen til at kunne formidle på skrift og mundtligt

 

Desuden fokuseres på evnen til at studere – studiekompetence.

 

Læseomfang

Der skal læses et omfattende pensum, der inkluderer 6 værker heraf et medieværk. Sidemæssigt skal der i alt læses omkring 2.000 sider.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.