Forretningsgrundlag

"Læring til tiden" – forretningsgrundlag for VUC Storstrøm

 

Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring.

 

Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm ”Læring til tiden” beskriver, hvordan VUC Storstrøm som en tidssvarende uddannelsesinstitution løser sine opgaver med varierede uddannelsestilbud til sine mange forskellige målgrupper.

 

Forretningsgrundlaget beskriver VUC Storstrøms vilkår og opgaver samt de mål og værdier, der ligger til grund for den måde, VUC Storstrøm driver uddannelsesvirksomhed på og plejer sine relationer til de mange brugere og samarbejdsparter, som er en naturlig del af en moderne uddannelsesinstitution.

 

Forretningsgrundlaget er fundamentet for, at VUC Storstrøm til enhver tid er i stand til at løse sine samfundsmæssige og uddannelsesmæssige opgaver til gavn for kursister og borgere i VUC Storstrøms dækningsområde.

 

Martin Lasse Hansen Sieben
Adm. direktør

 

Forretningsgrundlag