Politikerbesøg på VUC Storstrøm i Faxe

NYHED
24-09-2021

I fredags den 24. september var der politikerbesøg på VUC Storstrøm i Faxe med besøg af Borgmester Ole Vive, folketingspolitiker Jacob Jensen og kommunalpolitiker Dorthe Adelsbech.

 

Formålet med mødet var blandt andet at fortælle om, hvordan vi på VUC Storstrøm i Faxe gør en ekstra indsats for at udvikle uddannelsesmiljøet lokalt og samtidig er med til sikre, at kommuner og regioner får de uddannede folk, der er brug for.

 

Et springbræt til videre uddannelse
– nu også til SOSU-uddannelserne

 

”Det er vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution har fokus på at styrke uddannelsesmulighederne i lokalområdet. Hvis en borger i Faxe ønsker at blive SOSU-assistent, så kan de nu blive klar til uddannelsen på VUC Storstrøm i Faxe”, fortæller Martin Lasse Hansen Sieben, der er adm. direktør på VUC Storstrøm.

 

På VUC Storstrøm i Faxe er det et nyt tiltag, at man kan begynde SOSU-uddannelse og få mulighed for at komme i praktik som SOSU-assistent på et lokalt plejehjem.  Aftalen, der er et samarbejde mellem VUC Storstrøm, ZBC og Faxe Kommune støtter op om dét at understøtte et bredt uddannelsesudvalg i Faxe, og det betyder blandt andet, at de unge i lokalområdet får endnu en uddannelsesmulighed lige ved hånden. ZBC står for den sundhedsfaglige undervisning, VUC Storstrøm står for undervisningen i dansk og matematik, mens Faxe Kommune stiller praktikpladser til rådighed.

 

Den nye mulighed om at begynde på SOSU-uddannelsen styrker både det lokale uddannelsesmiljø og samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner, som er et vigtigt led i forhold til at få flere i uddannelse og job.

 

Virtuel undervisning sikrer bredt udvalg af fag lokalt


Efter et godt møde med Borgmester Ole Vive, folketingspolitiker Jacob Jensen og kommunalpolitiker Dorthe Adelsbech, gik turen rundt i huset, hvor politikerne så det teknologiske set-up med nye skærme til virtuel undervisning, hvor en lærer underviser på tværs af lokationer.

 

Det er en undervisningsform der i høj grad anvendes på alle VUC Storstrøms seks afdelinger og som er med til at sikre et bredt udvalg af fag i det enkelte lokalområde. Undervisningsmetoden har længe været anvendt på VUC Storstrøm, men efter coronaåret har alle lærere fået løftet deres kompetencer til undervisning i det digitale rum.