FAQ om HF Fjernundervisning

Her kan du få information om optagelse, eksamen mv. på HF Fjernundervisning

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad koster HF-fag?

Priser

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld HF-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset.

 

Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af HF-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE fængselsbetjentpakken, da den ikke er adgangsgivende til uddannelsen, men kvalificerer til optagelsesprøven.

Kan jeg læse et fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1/1 2017 eller senere.


Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet, inden holdet begynder.

Skal jeg til eksamen?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)
Hvordan sammenstykkes en fuld HF-eksamen?

Enkeltfagene kan stykkes sammen til en fuld højere forberedelseseksamen.

 

Afhængig af antallet af fag og niveauer kan din eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

 

Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din HF-eksamen.

 

Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

 

Tager du en fuld HF-eksamen via enkeltfag, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du får udstedt dit fulde bevis.

Hvad er en HF-eksamen adgangsgivende til?

En HF-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din HF også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

 

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

 

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

 

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

 

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient, end der kræves under kvote 1, sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter m.v.

 

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse.

 

Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

 

Adgangskortet
Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

 

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

 

Besøg adgangskortet

Jeg vil være selvstuderende - hvordan foregår det?

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag. Du kan være selvstuderende ved HF- og AVU-fag.

 

Du skal have en mailadresse og egen mobil.

 

 • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
 • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
 • Du skal betale ved tilmelding.

 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til eksamen i fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året - med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

 

Tilmeldingsperioderne er:

 • sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
 • vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00

 

Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

 

Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter hhv. 1. marts/1. oktober.

 

Priser

Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

 

SU

Du kan ikke få SU.

 

Regler for mundtlig eksamen

Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvas-fag, som du bliver tilknyttet.

 

Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksamensgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen.

 

Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

 

De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag, som den faglige vejleder har udarbejdet. Hvis du alligevel vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.

Hvad er Canvas?

Canvas er

 

 • rammen for al læring og kommunikation i fjernundervisning
 • en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag, og hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.
Hvad består en fuld HF af?

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Historie B
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Et kreativt fag

Valgfag

 • Du skal have 4 - 5 valgfag på C- og B-niveau, i alt mellem 370-420 timers valgfag

 

SSO (større skriftlig opgave)

 • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt
 • SSO skrives i sidste eller næstsidste semester

EP (eksamensprojekt)

 • Projekt, der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt.
 • EP skrives i det sidste eller næstsidste semester

Udvidet fagpakke

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Denne kræver 2-3 ekstra løft af niveau i fag. Et af disse skal være til A-niveau.