Ofte stillede spørgsmål om HF-enkeltfag

Her kan du få information om optagelse, eksamen mv.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en studievejleder

Hvad koster HF-fag?

Priser

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld HF-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset.

 

Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af HF-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE fængselsbetjentpakken, da den ikke er adgangsgivende til uddannelsen, men kvalificerer til optagelsesprøven.

Kan jeg få merit?

Ja, måske kan du.

 

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din HF-eksamen.

 

Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

 

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Hvornår er der studiestart?

Der starter nye HF-enkeltfagshold i august og januar.
Hvert fag tager ½ år eller 1 år, og alle fag afsluttes med eksamen.

 

her kan du se fagene

Hvor tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig hos en studievejleder eller på webshopppen.

 

Bestil tid hos studievejledningen   WEBSHOP

 

Du kan også møde op i åben vejledning - se åbningstider for dit lokale VUC Storstrøm.

 

 

 

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

Kan jeg læse et HF-fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme HF-fag og niveau 2 gange.

 

Dette er gældende fra hold, du går på pr. 1/1 2017 eller senere.

 

Hvis du fortryder at have tilmeldt dig et fag, skal du framelde dig, inden holdet begynder, ellers tæller det med som et forsøg.

Hvad er SSO?

Kursister, som tager en fuld HF, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO.

 

SSO er obligatorisk, hvis du vil gennemføre en fuld HF. Den indgår som en del af dit timetal og er en eksamen på lige fod med alle dine andre eksaminer.


SSO skal være på 10-15 sider i 1 til 2 fag, hvoraf mindst 1 er på B-niveau. Med SSO skal du vise, at du kan arbejde selvstændigt, fagligt undersøgende og formidlende.

 

Du skal desuden vise en række studietekniske færdigheder:

 

 • At du kan sætte dig ind i nyt, fagligt stof
 • At du kan finde og anvende relevant tekst/materiale
 • At du kan planlægge og undersøge en faglig problemstilling med anvendelse af fagets metoder
 • At du kan diskutere og formidle resultatet af undersøgelsen, samt at du kan argumentere fagligt
 • At du kan strukturere et fagligt stof i en faglig fremstillingsform med anvendelse af fx resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste.

 

Rapporten bedømmes af lærer og censor.

 

SSO'en skrives i det sidste år af din uddannelse.

Skal jeg til eksamen?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)
Hvad er et EP / eksamensprojekt?

Kursister, som tager en fuld HF, skal gennemføre et eksamensprojekt.

 

Eksamensprojektet er en del af din samlede HF-eksamen og er derfor obligatorisk, hvis du ønsker at gennemføre en fuld HF.

 

Eksamensprojektet indgår som en del af dit timetal og er en eksamen på lige fod med alle dine andre eksaminer.


Eksamensprojektet består af to dele: en skriftlig synopsis på 2-3 sider og en mundtlig eksamen på 30 min.


Med eksamensprojektet skal du vise, at du kan arbejde tværfagligt - ved at belyse et emne med inddragelse af to fags metoder og viden med forståelse for, hvordan de hver især og sammen belyser emnet.

 

Du skal desuden vise en række studietekniske færdigheder:

 

 • At du kan arbejde bevidst med de taksonomiske niveauer i din problemformulering, i synopsis og i den mundtlige fremlæggelse
 • At du kan strukturere og formidle et fagligt stof
 • At du kan finde og anvende relevant tekst/materiale
 • At du kan gå i faglig dialog med eksaminator og evt. censor.
Hvad er en HF-eksamen adgangsgivende til?

En HF-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din HF også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

 

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

 

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

 

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

 

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient, end der kræves under kvote 1, sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter m.v.

 

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse.

 

Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

 

Adgangskortet
Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

 

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

 

Besøg adgangskortet

Hvad består en fuld HF af?

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Historie B
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Et kreativt fag

Valgfag

 • Du skal have 4 - 5 valgfag på C- og B-niveau, i alt mellem 370-420 timers valgfag

 

SSO (større skriftlig opgave)

 • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt
 • SSO skrives i sidste eller næstsidste semester

EP (eksamensprojekt)

 • Projekt, der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt.
 • EP skrives i det sidste eller næstsidste semester

Udvidet fagpakke

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Denne kræver 2-3 ekstra løft af niveau i fag. Et af disse skal være til A-niveau.

computer

Hvilke regler gælder?

På UMV.dk kan du læse om: