Ofte stillede spørgsmål om AVU

Overvejer du at tage en almen voksenuddannelse (AVU)?

Hvor tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig hos en studievejleder eller på webshopppen.

 

Bestil tid hos studievejledningen   WEBSHOP

 

Du kan også møde op i åben vejledning - se åbningstider for dit lokale VUC Storstrøm.

 

 

 

Hvis du er under 25 år...

Er du under 25 år, kan du optages, hvis du opfylder bare én af nedenstående betingelser:

 

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD, STU eller EGU), men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD, STU eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt AVU-fag med undtagelse af følgende fag:
  • Dansk 
  • Dansk som andetsprog 


Hvis du ikke opfylder nogle af de ovenstående krav., skal du (i stedet for VUC) henvende dig til en uddannelsesinstitution, der tilbyder forberedende grunduddannelse (FGU).

 

Læs mere om FGU på Uddannelsesguiden

 

 

Hvad koster AVU-fag

Priser AVU pr. 1. august 2021

 

Fag

Pris*

Pris for pensionister og efterlønsmodtagere

Dansk

130 kr.

880 kr.

Dansk som andetsprog

130 kr.

880 kr.

Engelsk

130 kr.

880 kr.

Matematik

130 kr.

880 kr.

Fransk

130 kr.

880 kr.

Historie

130 kr.

880 kr.

Naturvidenskab

130 kr.

880 kr.

Samfundsfag

130 kr.

880 kr.

Tysk

 

130 kr.

 

880 kr.

 

Tilbudsfag

   

Billedkunst

1330 kr.

2.080 kr.

Formidling

1330 kr.

2.080 kr.

Grundlæggende IT

1330 kr.

2.080 kr.

Idræt

1330 kr.

2.080 kr.

Latin

1330 kr.

2.080 kr.

Livsanskuelse

1330 kr.

2.080 kr.

Mediefag

1330 kr..

2.080 kr.

Psykologi

1330 kr.

2.080 kr.

Pædagogik

1330 kr.

2.080 kr.

Religion

1330 kr.

2.080 kr.

Samarbejde & kommunikation  

1330 kr.

2.080 kr.

Selvstuderende

 

Fagets pris

pr. prøve

Fagets pris

pr. prøve

 

* Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

 

Læs den fulde bekendtgørelse her

 

Bemærk

 

Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

Får jeg deltagergebyret tilbage på AVU, hvis jeg fortryder?

Nej, du får ikke deltagergebyret tilbage på AVU.

Hvad hvis jeg fortryder min tilmelding?

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du informere os hurtigst muligt.

 

Er dit hold endnu ikke startet, kan du vælge at skifte til et andet hold/fag eller få din deltagerbetaling retur.

 

Efter holdstart er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret.


Du kan altså ikke få pengene tilbage, hvis kurset er startet, også selvom du ikke ønsker at fortsætte.


Under særlige omstændigheder, er det muligt at "vælge om" og skifte til et andet fag eller hold. Dette skal altid aftales med en studievejleder og er kun muligt inden for kort tid efter holdstart.

Introducerende undervisning: Er AVU for mig?

VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver en introduktion til et eller flere fag.

 

På den måde kan man få afklaret, om AVU er det rigtige, og få mere viden om uddannelsesmulighederne.

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU).

 

SDU kan være en mulighed, hvis du:

 • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
 • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
 • vil indhente stof, som du er gået glip af

 

SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

 

Det er gratis at deltage i SDU.

 

Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU.

 

Kontakt studievejledningen

Se niveauer på AVU

Basis

Basis er det grundlæggende niveau. Det afsluttes med en faglig dokumentation.

 

G-niveau

G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet kan give adgang til optag på en erhvervsuddannelse.


F-niveau

F-niveau svarer til mellem 9. og 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.


E-niveau

E-niveau svarer til 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

 

D-niveau

Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget.
D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (fx HF) samt de erhvervsrettede uddannelser.

 

 

Se fag på AVU

På AVU tilbydes følgende kernefag:

 

 • Dansk
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Historie
 • Tysk
 • Fransk

 

Derudover kan du vælge en række tilbudsfag, såsom:

 

 • Grundlæggende IT
 • Psykologi
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Livsanskuelse
 • Formidling
 • Samarbejde og kommunikation
 • Latin

 

Vær opmærksom på:
Alle fag udbydes ikke på alle VUC Storstrøms undervisningssteder.

Kontakt en vejleder på VUC Storstrøm og hør nærmere om, hvilke tilbudsfag udbydes.

 

Kontakt en vejleder

Se læreplaner for fagene

Skal jeg til prøve?

Du skal til prøve på G og D-niveauerne i de fag, du deltager i.

 

Basis, F, og E-niveauerne afsluttes med en "faglig dokumentation".

 

Prøver kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlige og mundtlige prøver - fx pas, kørekort eller studiekort. 

 

Der afholdes prøver i: 

 

 • December/januar (vintertermin) 
 • Maj/juni (sommertermin) 

 

Få hjælp til at tilrettelægge din AVU

Kontakt en studievejleder